De informatie in deze gids is in eerste instantie bedoeld voor ouders van kinderen die op de Hildegaertschool zitten. Daarnaast geeft het ouders die bezig zijn met het maken van een schoolkeuze voor hun kinderen de nodige informatie. Naast de verhalen van buurtgenoten, informatie van ouders van kinderen die hier op school zitten, gesprekken met de directeur, de internetsite en een kijkje op het schoolplein die een indruk geven van de school, geeft deze gids op een andere manier informatie  over het reilen en zeilen van de school en de manieren waarop onderwijs wordt gegeven.

 

De gids is in drie delen opgesplitst. In het eerste deel vindt u informatie over:

 • de geschiedenis van de school
 • de organisatie
 • het onderwijs
 • de begeleiding van de leerlingen
 • de schoolactiviteiten naast de lessen
 • de veiligheid.

Dit deel loopt min of meer synchroon met het schoolplan, waarin de onderwijskundige doelstellingen  voor een periode van vier jaar worden vastgesteld.

 

Het tweede deel van de schoolgids bevat voornamelijk praktische – alledaagse – informatie:

 • de bereikbaarheid van de school
 • het bevoegd gezag
 • het team
 • de vakantieregeling

 

Het derde deel bevat informatie voor ouders, die al kinderen op school hebben. Zij vinden dit deel op MaxClass.

 • de lijst met namen van teamleden
 • de leerlingenlijsten
 • overige adressen

 

Wij hopen op deze manier een helder beeld te geven van wat ouders van de school mogen verwachten, maar ook wat de school van de ouders mag verwachten.