Wachtlijst

De Hildegaertschool krijgt soms meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. We hebben vijf heterogene kleutergroepen, groep 1 en 2.  We gaan uit van een instroom van zo’n 54 leerlingen per leerjaar. Dat is in de homogene groepen 3 t/m 8 zo’n 27 leerlingen per groep.

Van de leerlingen, die op volgorde van aanmelding worden (voor-)ingeschreven, kunnen dus de eerste 54 kinderen rekenen op een plekje op de Hildegaertschool.

De communicatie over wel of niet geplaatst zijn van uw kind of de plek op de wachtlijst gebeurt mondeling. Op uw verzoek sturen we uiteraard een schriftelijke bevestiging.

 

Hoe werkt de wachtlijst?

Na nummer 54 worden de leerlingen op volgorde van aanmelding ingeschreven op de wachtlijst. Wanneer er op de lijst van geplaatste kinderen ruimte komt (door bijv. een verhuizing), wordt u door de school gebeld als u bovenaan de wachtlijst staat. De grootste kans daarop is in de maanden mei en juni, voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind begint.

Leerlingen van de wachtlijst, die ook al geplaatst zijn op scholen van de St. PCOHS (de Heijbergschool, de Emmaschool of de Goede Herderschool) worden niet gebeld. De ouders van deze kinderen dienen zelf contact te onderhouden met de school.

Bij onzekerheid over de plaatsing van uw kind op de (wacht-) lijst kunt u altijd contact op nemen met de Hildegaertschool.  Dit contact kan via de telefoon, maar natuurlijk ook via e-mail.

 

Kun je voorrang krijgen op die lijst?

Kinderen op de wachtlijst, die broertjes of zusjes zijn van kinderen die geplaatst zijn, krijgen voorrang. Dit verklaart waarom sommige kinderen zakken of stijgen op de wachtlijst. Daarom is het belangrijk om broertjes en zusjes zo snel mogelijk op te geven.

In uitzonderlijke gevallen kan de directie besluiten om van de regels af te wijken.

 

Wanneer wordt u gebeld?

In de maanden mei en juni, voorafgaand aan het administratieve schooljaar waarin uw kind kan beginnen, wordt u gebeld als uw kind geplaatst kan worden. Hierbij is het verstandig te beseffen, dat een administratief schooljaar loopt van 1 okt. tot en met 30 sept.  Dat kan dus betekenen, dat de Hildegaertschool meer dan een jaar voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u opneemt.

 

Wat kan ik doen als ik voorkeur heb voor plaatsing bij een bepaald vriendje of vriendinnetje?

Een enkele ouder heeft voorkeur voor een groep, waarin vriendjes of vriendinnetjes zitten. U kunt voor april van het jaar voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind begint, een voorkeur voor bepaalde klasgenootjes uitspreken. Uiteraard kunnen we niet garanderen, of we uw wens kunnen honoreren. Voorkeuren voor bepaalde groepsleerkrachten kunnen we in elk geval niet honoreren.

 

Heeft u meer vragen, kunt u natuurlijk contact met de school zoeken.