Buitenschoolse opvang

 

TSO

De leerlingen blijven op school over. Onder toezicht van de leerkracht eten de kinderen een broodje. Tijdens het buitenspelen is er toezicht. In het protocol Overblijf staan de afspraken hierover beschreven.

BSO

BSO Terra, van Zus en zo ((010 522 17 88) biedt in de Hildegaert buitenschoolse opvang aan. De kinderen van de Hildegaert hebben bij een evt. wachtlijst voorrang bij deze organisatie.

Kinderen van de Hildegaertschool gaan bovendien naar opvang die geregeld wordt door smallsteps (074-2405577), BijDeHand (010 2518076), Prokino (010 4792200) en de Kleine Jungle (010-2207721).

Peuterspeelzaal

In de school huurt ook een peuterspeelzaal een ruimte. Kabouter Puntmuts is via hun website te benaderen.