Kwaliteitszorg

Schoolplan

Het schoolplan staat aan de basis voor de borging van de kwaliteit van ons onderwijs en aan de vernieuwing ervan. Het plan is geschreven door team en directie van de school, met instemming van de MR en goedkeuring van het schoolbestuur. In het plan staat hoe zaken gepland, geregeld en uitgevoerd zijn. Voor meer informatie kunt u hier het plan inzien.

 

Planning

De vernieuwingsonderwerpen die aan bod komen, zijn voor het vierjarige schoolplan verdeeld in schooljaren. Elk jaar kent zijn eigen planning en deze planning kan per schooljaar aangepast worden. Dit gebeurt in het SchoolActiePlan (SAP), dat eveneens met MR en bestuur besproken is. De uitvoering van het SAP, beschreven in het Tijdspad SAP, wordt gevolgd door MR en bestuur.